Mark & Anläggning

Vi utför grundarbeten,vägbyggen, asfaltering, dräneringsarbeten , rivningsarbeten, VA arbeten och övriga schaktarbeten med egen maskinpark och egen personal.

Vi har tre kranväxlare som hjälper er med kranlyft mm.

Personalen har lång erfarenhet och vi utför uppdrag som totalentreprenör eller efter färdiga handlingar

Kontakta oss

SAH Projekt AB
Mekanikervägen 2b
146 33 Tullinge
Tel 08 517 812 11
E post: info@sahprojekt.se